Nuôi sò huyết

Hiệu lực điều hành

LÊ NHƯ GIANG |

Cách đây vài ngày, UBND tỉnh Cà Mau một lần nữa chỉ đạo kiên quyết đối với các địa phương liên quan về việc giải quyết tình hình nuôi sò huyết và xây dựng công trình trái phép trên đầm Thị Tường.

Dây dưa cho đến bao giờ?

TÂM PHÚC |

Từ cách đây hai năm, UBND tỉnh Cà Mau đã có 3 công văn chỉ đạo UBND các huyện Trần Văn Thời, Phú Tân và Cái Nước là các địa phương có mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn, tuyên truyền, vận động, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khẩn trương di dời sò huyết nuôi và tháo dỡ công trình xây dựng, công trình phục vụ khai thác, nuôi trồng thủy sản trái phép tại khu vực đầm Thị Tường trước tháng 12.2016; sau đó được gia hạn đến giữa tháng 10.2017.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo chấn chỉnh việc nuôi sò tại Đầm Thị Tường

NHẬT HỒ |

Ngày 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành văn bản chỉ đạo các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, Cái Nước rà soát, chấn chỉnh lại việc nuôi sò huyết tại Đầm Thị Tường.