nuôi con dưới 1 tuổi

Trường hợp lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi được nhận thêm tiền từ ngày 1.2

Tú Quỳnh |

Lao động nữ đang nuôi con dưới 1 tuổi không có nhu cầu nghỉ 60 phút mỗi ngày và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Đề xuất thêm tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi

Minh Phương |

Dự thảo Nghị định Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, trong đó thêm quyền lợi về tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi và chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.