Nuôi bản thân

Dồn lương tối thiểu và phụ cấp, công nhân chỉ đủ nuôi bản thân

Đình Trọng |

Hiện nay tỉnh Bình Dương có trên 30 cụm và khu công nghiệp với khoảng 1,6 triệu lao động đang sinh sống và làm việc. Đáng chú ý, đa số lao động ở Bình Dương đều là người nhập cư, phải đi ở trọ, đời sống còn khó khăn.