Nước rửa tay sát khuẩn chống dịch

Thái Bình: Trang bị nước rửa tay phòng chống dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Khẩu trang, nước rửa tay phòng chống dịch COVID-19được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trang bị tới đoàn viên, người lao động.