Nước mắt chảy xuôi

Nước mắt chảy xuôi

NGUYỄN THÙY |

Tôi gặp ông ngồi tựa bên hành lang phòng hậu phẫu bệnh viện đa khoa thành phố. Mái tóc bạc xơ phủ kín vừng trán, chỉ chừa lại nửa con mắt hơi sưng như ứa lệ.