nước chưa bị Covid-19

Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Khánh Minh |

Triều Tiên ngày 30.7 lần đầu tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Những nước nào trên thế giới vẫn chưa bị COVID-19 tấn công?

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 1.4, vẫn còn 16 nước chưa có ca mắc COVID-19 nào.