Núi Lim

Hải Dương đóng cửa một phần khai thác mỏ đất ở núi Lim

Hoàng Thông |

Tỉnh Hải Dương vừa có quyết định đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản đất đồi làm vật liệu xây dựng tại mỏ núi Lim, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn.