NSƯT Bảo Quốc tại Mỹ

Khu vườn rộng lớn nhiều cây trái của NSƯT Bảo Quốc tại Mỹ

ĐÔNG DU |

NSƯT Bảo Quốc và gia đình sở hữu một khu vườn cây ăn trái rộng lớn ở Mỹ.