Nới room

Ngân hàng được nới room, doanh nghiệp "mơ" vốn rẻ

B. Chương |

TPHCM - Nhiều ngân hàng đã được cấp thêm hạn mức tín dụng, điều này kỳ vọng sẽ có thêm nhiều kênh vốn rẻ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Nới room ngoại ngân hàng: Cần nắm cơ hội

G.Miêu - T.Vy |

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang rất khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia việc tái cơ cấu, mua lại ngân hàng yếu kém. Đây chính là cơ hội tốt để các ngân hàng nới room hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.