Nợ phải trả

Loạt doanh nghiệp nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

LỤC GIANG |

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả ở mức cao và có xu hướng tăng, trong khi vốn chủ sở hữu thấp hơn nhiều lần khiến doanh nghiệp có thể đối diện với nhiều rủi ro. Vậy, tỉ lệ này ở mức bao nhiêu là an toàn?

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Nợ phải trả thành viên Tập đoàn Bitexco vượt 1,1 tỉ USD

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả Công ty TNHH Saigon Glory (thành viên Tập đoàn Bitexco) còn khoảng 27.322 tỉ đồng (hơn 1,1 tỉ USD). Trong đó, số dư nợ vay trái phiếu là 10.000 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Tập đoàn Đèo Cả vượt 1,2 tỉ USD, tổng tài sản tăng 6%

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả của Tập đoàn Đèo Cả còn 29.787 tỉ đồng (hơn 1,2 tỉ USD), tăng hơn 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm đến 72% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.

Công ty nước mặt Sông Đuống lỗ 1.100 tỉ, nợ vay tới 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống đang đối diện với nhiều khó khăn về mặt tài chính khi lỗ luỹ kế hơn 1.100 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu. Tổng nợ phải trả cao hơn tổng tài sản, trong khi doanh thu phần lớn dùng để trả chi phí lãi vay và tiền mặt còn hơn 42 triệu đồng.

Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ 3.000 tỷ

Quang Dân |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp), chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An (The Global City), vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2022 với mức lỗ gần 3.096 tỉ đồng.