Ninh Quang

Tỉnh chỉ đạo xã trả lại tiền COVID-19 thu của dân để xây dựng nông thôn mới

Hữu Long |

Chính quyền xã Ninh Quang cùng với Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ đã trả lại toàn bộ số tiền đã thu của người dân sau khi họ được nhận hỗ trợ COVID-19.

Khánh Hòa chỉ đạo "nóng" vụ xã thu tiền hỗ trợ COVID-19 xây dựng nông thôn mới

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn tỉnh sau khi Báo Lao Động phản ánh sự việc Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa tự ý “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ COVID-19 để xây dựng nông thôn mới.

Dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19, xã truy thu lại để xây nông thôn mới

Hữu Long |

Sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Ban nhân dân thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) “vận động” bà con nộp lại tiền hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa kênh mương.