Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

"Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng" đáp ứng nhu cầu NLĐ thực hiện 3 tại chỗ

VĂN TRÍ |

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, Công đoàn và chuyên môn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã linh hoạt, sáng tạo mở “Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng”.