Nhiệt điện Vân Phong 1

Phó Thủ tướng yêu cầu tháng tới bàn giao mặt bằng nhà máy BOT Vân Phong 1

Cường Ngô |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.