Nhiệt điện Phả Lại

Lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) "lao dốc"

Tùng Thư |

Lợi nhuận sau thuế của CTCP nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC, HOSE) giảm 71% so với năm ngoái.