Nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH KOLIA khoá 1, nhiệm kỳ 2020-2025

Thu Huyền |

Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Công ty trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, mới đây, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kolia Cao Bằng (lâm thời) đã tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.