Nhập khẩu thuỷ sản vào Australia

Thúc đẩy nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam vào Australia

HUYÊN NGUYỄN |

Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị đối thoại để thúc đẩy quá trình nhập khẩu giữa 100 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam với Hiệp hội nhập khẩu thuỷ sản Australia.