Nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh

Điện Biên phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch

Giang Nam |

Ngày 11.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức buổi phát động hưởng ứng đợt vận động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.