Nhân sự tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 5.2, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 9, để thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cà Mau có tân Chủ tịch tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 3.9, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 13, bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.