Nhân sự khoá XIII

Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người, ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị bài bản, chặt chẽ, chắc chắn

Vương Trần - Xuân Hải |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Công tác nhân sự khoá XIII đã được chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Nguyễn Hoàng - Trần Vương |

Sáng nay (17.1), sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bế mạc tại Hà Nội.

Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt về trường hợp nhân sự đặc biệt

Vương Trần |

Những trường hợp nhân sự đặc biệt tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng, nhiều mặt và thông qua quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Việt Nam - Điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Trung ương 13: Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khoá XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9.10.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.

40 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII được bồi dưỡng kiến thức mới

Vương Trần - Kim Anh |

40 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới lần này là những cán bộ vừa được Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến số lượng Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII

ÁI VÂN |

Dự kiến, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII khoảng 200 đồng chí, trong đó khoảng 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết; Bộ Chính trị khoảng 17 - 19 đồng chí.

Nhân sự khoá mới cần chấm dứt ngay tình trạng biếu xén, chạy phiếu bầu

VƯƠNG TRẦN |

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12.