Nhận dạng khuôn mặt

Instagram thử nghiệm tính năng xác minh tuổi bằng công nghệ nhận dạng

Yến Hồng |

Instagram thử nghiệm tính năng xác minh tuổi bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt kết hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm ngăn chặn người dùng dưới 13 tuổi truy cập.

Microsoft hạn chế các công cụ nhận dạng khuôn mặt

Khánh Ly |

Microsoft đang loại bỏ quyền truy cập công khai vào một số công cụ 'Nhận dạng cảm xúc' qua trí tuệ nhân tạo hỗ trợ do bị chỉ trích là phản khoa học.