Nhà tù Hồ Bắc

20 quan chức nhà tù Hồ Bắc bị xử lý sau khi 300 tù nhân bị nhiễm COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hơn 20 quan chức nhà tù ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc sau khi xác nhận hơn 300 tù nhân nhiễm COVID-19 tại các nhà tù của tỉnh.