Nhà thơ Đoàn Phú Tứ

Xứng đáng có con đường mang tên nhà thơ Đoàn Phú Tứ

Hải Minh - Phương Trang |

Gia đình nhà thơ Đoàn Phú Tứ mong muốn Hà Nội sẽ có con đường mang tên ông. Đoàn Phú Tứ (1910 - 1989) là một nhà soạn kịch, nhà thơ, dịch giả Việt Nam nổi danh từ thời tiền chiến. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ được coi là người đứng trong hàng ngũ các hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam.