Nhà sư trẻ

Đà Lạt cún nọ...

TUYỀN LINH |

1. Đi cách xa khỏi lồng chó hơn 300 mét đường vòng, chuẩn bị leo dốc ngoặt vào đường Hồ Tùng Mậu, đứa con sững chân, níu áo kéo tay “Mình quay lại đi. Mẹ mua con chó ấy tặng cho hai ông thầy chùa đi. Họ thích con chó ấy quá chừng”.