Nhà ở xã hội VCN

Vướng thuế đất, 19 căn hộ dự án VCN Phước Long chưa có sổ đỏ

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương đang rà soát việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đô thị xây dựng nhà ở xã hội của Công ty CP Đầu tư VCN. Việc rà soát để xem xét có đủ cơ sở cấp sổ đỏ cho 19 căn hộ kinh doanh thương mại hay không.