Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện bồi thường nhà ở, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Nguyễn Đức (T/H) |

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như nhà ở, cây trồng được bồi thường nếu có đủ điều kiện.

Thu hồi đất với trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là quy định về thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư mà chủ đầu tư cần nắm rõ. 

Chậm sử dụng đất Nhà nước giao, người dân sẽ phải nộp thêm tiền

Kim Nhung (T/H) |

Trường hợp cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng sẽ phải nộp thêm tiền. 

Những trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là những trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh theo Điều 61 Luật Đất đai năm 2013.

Thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Trang Thiều |

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định cụ thể tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Các quy định về bồi thường thu hồi đất có mồ mả

Tuấn Anh |

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất có mồ mả thì cá nhân hoặc hộ gia đình sẽ được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới...

Những điều cần biết về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Trang Thiều (T/H) |

Hỗ trợ tái định cư là một trong những hình thức hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất, dưới đây là thông tin chi tiết.