nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Công an TƯ về đề án Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân, bảo vệ quyền con người

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện KSND Tối cao

THEO TTXVN |

Sáng 6.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về nội dung dự thảo Đề án ”Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là trọng tâm của đổi mới chính trị

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Ngày 10.6, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây - Nguyên.

Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Phạm Đông |

Chiều 24.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng đề án.

Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo cử nhân luật, đưa ra các tiêu chí cao hơn

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Phạm Đông |

Với quyết tâm cao và làm việc khẩn trương, dự thảo lần thứ nhất Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

THEO TTXVN |

Sáng 11.12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Chủ tịch nước: Nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền phải sát thực tiễn hơn

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đề cương và các nội dung nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền phải đảm bảo tính chính trị, lý luận và thực tiễn. Cần nâng lên tầm cao mới đối với những nghiên cứu đã có, sao cho sát thực tiễn để phục vụ người dân tốt hơn.

Xây dựng các đề án về nhà nước pháp quyền từ sớm để đảm bảo chất lượng

Phạm Đông |

Chiều 26.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền để phụng sự nhân dân, phát triển bền vững

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền nhằm phụng sự nhân dân tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đưa đất nước phát triển bền vững.

Chủ tịch nước làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Trung ương cho ý kiến.

Công đoàn Hà Nội thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử

Hải Anh |

Hưởng ứng phát động thi đua của Tổng LĐLĐVN và thành phố Hà Nội, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô trong 60 ngày, từ 25.3.2021 đến 25.5.2021.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng tòa án trang nghiêm thể hiện chúng ta luôn hướng đến nhà nước pháp quyền

Mai Hường |

Sáng 10.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.