nhà nước pháp quyền

Bộ Nội vụ nghiên cứu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ

Vương Trần |

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc UBND tỉnh

Vương Trần |

Một trong những điểm mới về nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 27 (Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII) đó là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện…

Trung ương thảo luận về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Vương Trần |

Trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII đã thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quy luật phát triển tất yếu. Là nguyện vọng và sự lựa chọn của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển nhà nước trên thế giới, đã được Đảng ta cân nhắc kỹ lưỡng.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ trì phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chủ tịch nước nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận như: hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vấn đề đổi mới lập pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước làm việc với Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Xây dựng Nhà nước Pháp quyền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu văn kiện đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, công phu, các tài liệu bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ cả về cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị.

Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án.

Chủ tịch nước làm việc với MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 14.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Công an TƯ về đề án Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân, bảo vệ quyền con người

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện KSND Tối cao

THEO TTXVN |

Sáng 6.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về nội dung dự thảo Đề án ”Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là trọng tâm của đổi mới chính trị

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đã đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Ngày 10.6, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến với Dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây - Nguyên.

Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Phạm Đông |

Chiều 24.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng đề án.

Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo cử nhân luật, đưa ra các tiêu chí cao hơn

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát.