Nhà Nguyễn

Ban "lửa tình" cho cung phi - phong tục độc đáo của Tết triều Nguyễn

Tường Minh |

Huế - Nhà Nguyễn, chế độ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam đã cáo chung hơn nửa thế kỷ có rất nhiều chuyện lạ trong dịp lễ Tết. Và một trong những chuyện lạ đó là lễ "ban lửa tình" cho các cung phi.

Phát hiện một khẩu súng thần công cổ khi đào đường thoát nước

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình thi công tuyến đường thoát nước thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị thi công đã phát hiện 1 khẩu súng thần công cổ.

Chuyện thống kê hộ khẩu thời xưa

lê tiên long |

Theo sử sách của triều đình nhà Nguyễn, năm 1820, dân số nước ta thống kê trong “sổ đinh” là 620 nghìn người, năm 1826 là 719,5 nghìn người. Do thời phong kiến, chỉ thống kê dân số theo sổ đinh, tức ghi những người từ 18 đến 59 tuổi, nên qua sử sách, đời sau cũng chỉ nắm được đại khái về số đinh được ghi nhận qua các thời kỳ, chứ không nắm rõ tổng dân số nước ta thời đó chính xác là bao nhiêu.