Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng

Thi công Nhà máy thuỷ điện Yaly mở rộng hơn 6.000 tỉ đồng

Cường Ngô |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa cùng các nhà thầu ký kết hợp đồng Gói thầu 37 (XL-05) – “Thi công xây lắp công trình dự án Nhà máy thuỷ điện Ialy mở rộng”. Dự án với 2 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 6.398 tỉ đồng.