Nhà máy giấy Thuận Phát

Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.