Nhà đất bỏ hoang

Đề xuất đánh thuế nhà đất bỏ hoang để chặn đầu cơ

Cao Nguyên |

TP.Hà Nội vừa đề xuất với biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị. Nhiều chuyên gia nhận định, việc đánh thuế đối với nhà đất bỏ hoang là cần thiết.