nhà ăn ca

Nhà ăn đặc biệt của công nhân trong thời điểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Chia ca ăn trưa, đầu tư bàn ăn có tấm chắn… là biện pháp mới được công đoàn, Công ty TNHH Doosan Vina (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phối hợp triển khai, góp phần ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 trong nhà ăn tập thể.