Nguyễn Trọng Phúc

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Phải nghiêm trị những kẻ lôi kéo, kích động đám đông

VƯƠNG TRẦN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng cần phải chủ động, nắm bắt tình hình tránh để phát sinh những điểm nóng đồng thời phải nghiêm trị những kẻ lôi kéo, kích động đám đông.

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Nhân dịp Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phòng chống tham nhũng, kỷ cương, phép nước.