Nguyễn Thị Phú Hà

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Chúng tôi phải bảo toàn vốn

Đông Vương |

Đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có trả lời liên quan tới việc nhiều doanh nghiệp xin chuyển từ Ủy ban về lại Bộ chủ quản cũ.