Nguyên tắc xử lý kỷ luật

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Điều 2 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Những nguyên tắc xử lý kỷ luật người lao động cần nắm được

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định của luật, xử lý kỷ luật người lao động cần tuân theo những nguyên tắc nào?