Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Lễ bàn giao công việc của Chủ tịch Nước

THEO TTXVN |

Chiều 6.4.2021, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tham dự Lễ bàn giao công việc của Chủ tịch Nước.