nguồn lực đất đai

Cử tri Đà Nẵng: Quản lý các công trình, dự án còn kém, gây lãng phí, thất thoát tài sản

CAO NGUYÊN |

Cử tri Đà Nẵng cho rằng, hiện nay vai trò trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành đối với các công trình, dự án còn nhiều hạn chế, thể hiện qua chất lượng kém, tiến độ chậm trễ hoặc liên tục đề nghị tăng thêm vốn đầu tư… gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đại biểu QH lo ngại thất thoát nguồn lực đất đai nếu không qua đấu giá

Vương Trần |

Vấn đề hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tiếp tục được nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến, tranh luận.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo cơ quan cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai của cả nước.

“Cạp đất” là có thật?

Anh Đào |

Nằng nặc xin làm dự án. Nằng nặc xin liên doanh. Nằng nặc xin góp vốn bằng đất. Và sau đó, cũng nằng nặc, bằng mọi cách xin thoái vốn. Dường như các vụ đất công sản trở thành đất của riêng có một kịch bản chung.