Nguồn gốc Thất tịch

Thất tịch là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Thất tịch

Hải Minh |

Ngày Thất tịch mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và cảm động trong văn hóa phương Đông. Tuy nhiên với nhiều người, ngày lễ Thất tịch còn khá xa lại.