người lao động mặc áo dài

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam"

Trần Kiều |

Ngày 6.3, tại các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ đồng loạt mặc áo dài đi làm