Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau tinh giản biên chế

Quế Chi (T/H) |

Chế độ trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có thể bị tinh giản biên chế

Bảo Hân |

Bên cạnh cán bộ, công chức, viên chức thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng có thể thuộc diện tinh giản biên chế.

Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố từ 1.8.2023

Hoàng Quang |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2023) quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó có các chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.