Người đẹp Hoa Ban Điện Biên

Điện Biên bất ngờ hủy cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa ban hành công văn về việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ hội Hoa Ban, theo đó cuộc thi Người đẹp Hoa Ban sẽ không được diễn ra theo kế hoạch.