Ngoại trưởng Canada

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về Ukraina với Canada

Song Minh |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Ukraina trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada. 

Việt Nam - Canada thúc đẩy thương mại hai chiều lên 8 tỉ USD

Thanh Hà |

Việt Nam - Canada thống nhất thúc đẩy thương mại hai chiều lên 8 tỉ USD trong 2 năm tới, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tận dụng cơ hội của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).