Nghĩa vụ người lao động

Cán bộ công đoàn tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2019

Xuân Tùng |

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn về các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2019.