Nghỉ việc tạm thời

Doanh nghiệp đóng BHXH mức nào khi NLĐ một tháng có 2 chế độ tiền lương?

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng chính sách cho NLĐ nghỉ việc tạm thời để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dẫn đến tình trạng trong một tháng người lao động có tới 2 chế độ tiền lương gồm: Lương ngừng việc và lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), khiến doanh nghiệp lúng túng chưa biết đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ theo mức nào?