Nghị quyết số 46/2022/QH15

Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 46/2022/QH15 ngày 11.1.2022 kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết.