Nghị quyết số 43/2022/QH15

Người lao động nào được hỗ trợ tiền nhà?

nam dương |

Tôi nghe nói Chính phủ sẽ có hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng cho người lao động. Xin hỏi, những người lao động nào sẽ được hỗ trợ này?  Bạn đọc có email tuandungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Chính phủ ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

THEO CHINHPHU.VN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển KT-XH

|

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dưới đây là toàn văn nội dung nghị quyết.