Nghị quyết số 27-NQ/TW

Thời điểm tăng lương hưu năm 2024

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Hạnh hỏi: Có thông tin tăng lương hưu cùng với cải cách tiền lương. Vậy hiện đã chính thức có thời điểm tăng lương hưu năm 2024 cũng như thông báo về tỉ lệ lương hưu chưa?

Cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trợ cấp người có công sẽ thay đổi đáng kể

TRÀ MY (T/H) |

Sau khi cải cách tiền lương được thực hiện ngày 1.7.2024, nhiều ý kiến băn khoăn liệu người có công có được tăng trợ cấp hay không.

Cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Minh Hương - Quế Chi |

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1.7.2024. Đây là thông tin được công chức rất trông chờ.

Đề xuất cơ chế sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng để vừa bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, vừa bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng không đúng quy định.