Nghị quyết 68 của Chính phủ

Phú Yên linh hoạt hỗ trợ cho lao động tự do ở nông thôn

Phương Uyên |

Vừa chống dịch vừa linh hoạt trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến thời diểm này, lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 ở tỉnh Phú Yên đã nhận khoản hỗ trợ theo quy định. 

Trà Vinh: Hàng trăm tỉ đồng chăm lo đời sống người dân trong mùa dịch

TRẦN LƯU |

Quan điểm được tỉnh Trà Vinh duy trì xuyên suốt là: “Không để dân thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19"...

TP.HCM bắt đầu triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ

MINH QUÂN |

Ngày 28.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.