Nghị định số 135/2021/NĐ-CP

Cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu được làm căn cứ phát hiện vi phạm

ANH THƯ |

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp được sử dụng làm căn cứ phát hiện vi phạm.