Nghị định 29/2023/NĐ-CP

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Trường hợp giáo viên bị tinh giản biên chế

Hồng Nhung |

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP thì giáo viên là viên chức thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây.

Trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau tinh giản biên chế

Quế Chi (T/H) |

Chế độ trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Ngoài công chức, viên chức, đối tượng nào thuộc nhóm tinh giản biên chế 2024

Phương Minh |

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc 1 trong các trường hợp tại Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP bị tinh giản biên chế thì đối tượng nào cũng thuộc nhóm tinh giản năm 2024?

5 đối tượng không bị trừ lương hưu khi nghỉ trước tuổi

MINH HÀ - THU THỦY |

Theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, có 5 trường hợp sau đây nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Chính sách thôi việc với công chức tinh giản biên chế từ 20.7.2023

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ 20.7.2023 và được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030. Nghị định quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã, trong đó có chính sách thôi việc với công chức, viên chức, đối tượng tinh giản biên chế.

Trách nhiệm của Bộ trưởng, Trưởng ngành trong tinh giản biên chế

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định cụ thể về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện tinh giản biên chế.

Đối tượng được làm đơn xin tự nguyện tinh giản biên chế từ 20.7

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 20.7.2023, Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực sẽ sửa đổi nhiều quy định liên quan đến tinh giản biên chế.

Người tự nguyện có thuộc đối tượng tinh giản biên chế từ ngày 20.7.2023?

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP, quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7. 2023 và  được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030. Theo đó, người tự nguyện tinh giản vẫn có thể thuộc nhóm đối tượng tinh giản biên chế từ ngày 20.7.2023 trong một số trường hợp.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý đối tượng tinh giản biên chế

LƯƠNG HẠNH |

Điều 12, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế có trách nhiệm triển khai tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định này.