Nghị định 204/2004/NĐ-CP

6 bảng lương nào sẽ bị thay thế khi cải cách tiền lương từ 1.7?

Minh Hương |

Tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP có quy định cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hiện nay áp dụng 6 bảng lương. Vậy khi cải cách tiền lương từ 1.7, 6 bảng lương sẽ được thay thế ra sao?

Bảng lương công chức từ đầu năm 2024 sẽ thực hiện như thế nào?

Nhóm PV |

Từ đầu năm 2024 (giai đoạn 1.1.2024 - 30.6.2024), bảng lương công chức cơ bản vẫn thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Các trường hợp công chức áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ

Quế Chi (T/H) |

Các đối tượng công chức áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

3 thay đổi mới về lương, phụ cấp của quân đội và công an từ năm 2021

Minh Phương |

Sẽ có 3 thay đổi mới về lương và phụ cấp cho công an và quân đội từ năm 2021.